Ook volwassenen kunnen zich bij Aventus hun leven lang blijven ontwikkelen. 

Ambities

  • wij zijn de mbo-opleider in de Stedendriehoek voor werkenden en niet-werkenden
  • wij zijn de partner voor bedrijven en instellingen voor scholing van medewerker
  • wij bieden – al dan niet samen met commerciële samenwerkingspartners – mogelijkheden voor kwalificerende en certificerende scholing voor (jong)volwassenen


Aventus is partner in de Cleantech Regio, dat werkt aan een energieneutrale en circulaire regio. Ook een gezonde arbeidsmarkt is een belangrijk thema. In 2018 verscheen de Agenda Cleantech Regio, waaraan Aventus belangrijke input leverde. Omgekeerd kregen wij van partners in de regio waardevolle suggesties voor onze Kwaliteitsagenda 2019-2022.

Wij werken in de regio intensief samen met werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden, bedrijvenkringen, individuele bedrijven, overheden en instellingen. In co-creatie ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten en bieden onderwijs samen aan.

Met onderwijsorganisaties werken we onder andere aan goede doorstroom, verkorte onderwijstrajecten en bijvoorbeeld de gezamenlijke aanpak van voortijdig schoolverlaten.


Samen Cleantech Regio
Leven lang ontwikkelen

Studenten die wij nu opleiden, zullen zich hun leven lang moeten blijven ontwikkelen. Tussentijds bij- of omscholen: dat hoort erbij, wil je duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Zorg & Welzijn en zorginstellingen werken samen aan TOP-college, waarbij studenten leren vanuit en in de praktijk en worden opgeleid als zorgkrachten van de toekomst. Zij zijn meteen klaar om de zorgvraag van cliënten goed te beantwoorden.

Ook in de techniek leren studenten steeds meer op de werkvloer. Met allerlei bedrijven verzorgen we leer-werktrajecten op de werkvloer. Bij Techniek & Mobiel neemt het totaal aantal in-company-opleidingen toe.

Vraaggericht ontwikkelen
Leven lang ontwikkelen

Ons Aventus Lyceum biedt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Ideaal voor wie het diploma net niet haalde, of voor wie deelcertificaten of een volledig diploma wil halen van vmbo, havo of vwo om daarna door te gaan met een vervolgopleiding.

Ons diplomarendement is landelijk gemiddeld (mavo 40%, havo 54% en vwo 82%). Toch zetten we voor 2019 in op rendementsverbetering en willen leren van het succes van onze collega’s van de Entreeschool. Dat betekent nog meer investeren in persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding.

Volwassenenonderwijs
Leven lang ontwikkelen

Soepel over van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo: daar werken we hard aan. In 2018 ontwikkelde Economie & Handel hiervoor aansluitingstrajecten voor commerciële en administratieve opleidingen, samen met Saxion Hogescholen.

Met Rijksscholengemeenschap Noordoost Veluwe en gemeente Epe ondertekende Aventus in april 2018 een samenwerkingsovereenkomst om samen te zorgen voor een doorlopende technische leerlijn van vmbo naar mbo. In de opleiding is veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en duurzame innovatieve technologie.

Ook met Veluws College Cortenbosch hebben we een dergelijke samenwerking: aankomend secretarieel medewerkers kunnen soepeler overstappen van vmbo naar mbo en hun opleiding versneld doorlopen.

Doorgaande leerlijnen
Leven lang ontwikkelen

Het Apeldoorns Business Collectief, VNO-NCW Midden, Wittenborg en Aventus startten het samenwerkingsverband Lokaal Ondernemend Naar een Krachtige Toekomst (LONKT) dat in 2018 van start ging, met subsidie van provincie Gelderland.

Doel is zorgen dat inwoners ‘klaar’ zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt. Aventus biedt ondernemersvaardigheden voor studenten en werkenden aan, ontwikkelt keuzedelen voor aankomend ZZP’ers en doet mee aan netwerkbijeenkomsten.

LONKT van start
Leven lang ontwikkelen