Bij Aventus vinden studenten een veilige thuisbasis waar zij kunnen ontdekken wie zij zijn en waar ruimte is voor sociale ontwikkeling.

Ambities

  • wij zijn een veilige thuishaven en sociale ontmoetingsplaats voor onze studenten
  • wij bereiden studenten voor op participatie in een steeds       complexere samenleving 
  • begeleiding van studenten is onze kernkwaliteit
  • wij betrekken de naaste omgeving van onze studenten actief bij hun leerloopbaan


De omgeving waarin je studeert is mede bepalend voor je thuisgevoel. Onze sector Economie & Handel organiseerde om die reden de opleidingen in 2018 in kleinschaligere domeinen en gaf die een eigen, herkenbaar profiel. Techniek & Mobiel richtte het sectorplein opnieuw in.

In onze Hi-street – de doorgaande ‘straat’ in ons gebouw in Apeldoorn – kwamen nieuwe zitelementen, zodat dit een gezelligere verblijfsplek is geworden. Ook is de sfeer in de locatie aan de Musschenbroekstraat in Apeldoorn flink verbeterd.

Herkenbare
studieomgeving
Thuis bij Aventus

In het beroepsonderwijs moeten studenten zich natuurlijk vertrouwd maken met het vak van hun keuze. Economie & Handel organiseert speciale welkomdagen die gericht zijn op het beroep. Zo hebben studenten die schoonheidsspecialist willen worden een belevingsdag, om meteen zelf te ervaren wat hun vak inhoudt.

Studenten die een secretariële opleiding doen, worden sinds 2018 beter voorbereid op hun stages en examens in een eigen up to date ingericht praktijklokaal. Zorg & Welzijn laat studenten op school apps, slimme test- en meetapparatuur en andere innovaties ontdekken in hun eigen digitale 3D-domoticahuis. Er wordt gewerkt aan een echt ‘huis’ in de Hi-street in Apeldoorn.

Je thuis voelen in je vak
Thuis bij Aventus

Wij geven onze studenten graag méér mee voor hun toekomst dan alleen vakkennis en sociale vaardigheden. Ook een gezonde levensstijl is belangrijk voor een duurzame inzetbaarheid.

Onze locatie aan de Middelweg in Deventer mag zich al jaren Gezonde school noemen. Het vignet ‘voeding’ werd in 2018 verlengd, er werden allerlei gezondheidsactiviteiten georganiseerd (zoals een gezondheidsmarkt) en het schoolplein is rookvrij.

Vanaf schooljaar 2019-2020 voeren we het Gezonde schoolbeleid stap voor stap breder in bij al onze locaties. Vooruitlopend hierop ondertekende Aventus in 2018 het Nationaal Preventie Akkoord, dat inzet op vitaal burgerschap en een gezonde leefstijl. Ook is het assortiment in onze kantine al gezonder.

Gezonde school
Thuis bij Aventus

Begeleiding van studenten is onze core business. Ook als studenten méér nodig hebben, bieden we een zo goed mogelijk antwoord. Passend onderwijs wordt binnen Aventus steeds ‘gewoner’.

Teams hebben goed in kaart welke (extra) begeleiding zij kunnen bieden, waarin zij zich nog beter kunnen verdiepen of scholen en voor welke ondersteuningsvragen zij een beroep kunnen doen op de expertise van het loopbaanexpertisecentrum.

De loopbaanexperts ondersteunen onderwijsteams en bieden een flexibel aanbod van extra begeleidingsmogelijkheden. Wij werken ook nauw samen met externe (hulpverlenende) organisaties voor de begeleiding van onze studenten.

Voordat studenten met een extra begeleidingsvraag bij ons starten, organiseren wij al passende begeleiding. Hiervoor biedt het digitaal doorstroomdossier dat meekomt uit het vmbo, waardevolle informatie.

Passende begeleiding
Thuis bij Aventus

Alle sectoren hebben in 2018 gewerkt aan verbetering van hun beroepspraktijkvorming (BPV) en dat is te zien aan de hogere waardering voor stages van studenten en de stagebedrijven.

Sectoren investeren in goed contact met de stagepraktijkbedrijven. Zo organiseerde Zorg & Welzijn in 2018 bijvoorbeeld een dag voor praktijkbegeleiders en presenteerde daar het boekje Eerste hulp bij begeleiding in de BPV. Hierin staan allerlei tips voor goede stagebegeleiding.
De sector organiseerde ook een strategische relatiemiddag voor samenwerkingspartners: tijdens een netwerkspel ontdekten zij hoe zij hun netwerk effectief kunnen inzetten om samen nieuwe initiatieven te starten of een stap verder kunnen brengen.

Betere stagebegeleiding
Thuis bij Aventus

Met een mbo-diploma op niveau 2 of hoger – ook wel startkwalificatie - hebben studenten meer toekomstkansen op de arbeidsmarkt.

Wij doen er dus alles aan om zoveel mogelijk studenten een startkwalificatie te laten halen en voortijdig schoolverlaten (vsv) te verminderen. Onderwijsteams zorgen voor goede begeleiding, met ondersteuning van sectoren en diensten.

We werken daarnaast in FERM Stedendriehoek samen met andere scholen en partners als Leerplicht en RMC (het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters) aan een regionale aanpak om met elkaar het aantal voortijdig schoolverlaters te laten dalen. Dat blijft nodig, want ondanks alle inspanningen zien wij helaas weer een lichte stijging.

Meer kansen met
een startkwalificatie
Thuis bij Aventus